"Ensimmäinen askel vapautuksen polulla ihmiselle on se, että hän ymmärtää itse vetävänsä puoleensa kaikki tapahtumat, sekä positiiviset että negatiiviset. Tämä tieto antaa ihmiselle mahdollisuuden käsitellä avoimin mielin eri vaihtoehtoja ja päästä asetettuihin päämääriin.......Kun en kyennyt kontrolloimaan alempaa persoonaani sain kokea myrkyllisiä vastaiskuja. Näin opin tunnistamaan uuden ohjelman virran värähtelyt ja pysymään niissä suurempia aikoja."
                                                (   Maria Zavou: Matka viidenteen ulottuvuuteen )